Det naturliga alternativet till teak

Naturens förträfflighet och bekvämlighet

Varför inte fortfarande använda ett naturmaterial när teak är en bristvara?

I mitten på -80 talet påbörjade Stazo Marine b.v att leta efter alternativ till teakdäck. Alla möjliga alternativ undersöktes inklusive olika plastmaterial som tex PVC. Syftet med vår forskning var en slutprodukt med höga halkfria egenskaper, lätt att rengöra, lång livslängd, minimalt underhåll samt väldigt liten miljöpåverkan. I första hand så var det naturligtvis ett naturmaterial man ville använda, ganska snart riktades blickarna mot kork. Med de forskningsresultat vi fick fram så bekräftades våra tankar att vi valt rätt väg att undersöka korkekens möjligheter. Detta är även en produkt som inte sprider några mikroplaster i våra vatten.

Då korken skördas vart 9:e år allt enligt lagar och regler i portugal så kan vi också stoltsera med den högsta FSC-certifieringen. Läs mer om FSC-certifiering här:FSC Sverige

MARINEDECK® är originalet av båt- skeppsdäck skapat av kork. 

Suberose Parenkym

                                                                                                                                     

Suberose Parenchyma är det latinska namnet på barken av korkek (Querqus Suber). Det är ett extremt homogent råmaterial som nästan uteslutande består av kanalfria membranceller. Kork bildas av döda celler, varje korkcell består av ett minimalt antal fasta ämnen och mest gasformigt material, atmosfärisk luft med koldioxid. En cm3 kork består av cirka 40 miljoner celler. Kork är en utmärkt värmeisolator och kan minska värmeförlusten med 36% och låga temperaturer med 53%. Tack vare denna fantastiska isolerande egenskap så används kork som värmeskydd vid rymdresor.

Trädet kan bli upp till 20 meter högt och blommar från april till maj. Korkeken är grön året om, liksom kermeseken och steneken och bildar öppna skogar med rik undervegetation. Bladen liknar stenekens, men arten känns lättast igen på den tjocka, svampiga och djupt fårade gråa barken. Korkeklundar runt Medelhavet har en mycket stor biologisk mångfald då det gäller växter, fåglar och insekter, faktiskt jämförbara med de svenska öppna kulturlandskapen.

Vid 25 års ålder kan korkekens bark skördas för första gången, sedan i intervaller om vart 9:e år. Barken skärs bort i stora sjok från trädets nedre del, men så länge underbarken inte skadas överlever trädet.

Man vill att barken ska ha torkat ut någorlunda efter regn, vilket innebär skörd i perioden från slutet maj efter blomningstidens slut till slutet juli.

Hårda restriktioner för korkeksbeskärning i Portugal:

(Då vi använder den portugisiska korken i vår tillverkning så kan du se vilka hårda krav myndigheterna ställer på beskärning i landet) Stammens omkrets måste vara minst 70 cm, vilket tar ca 30 år. Skördning av bark får göras upp till en höjd av högst 3 × omkretsen. Nästa skörd får inte ske förrän tidigast efter 9 år. För att man ska kunna hålla reda på det, målas efter skörden årtalets sista siffra på den avskalade stammen. Detta innebär, att skörd kan ske bortåt 20 gånger under trädets livstid, som är ungefär 200 år. Tack vare att korkcellerna snart dör och är skiktade, luftfyllda och inlagrade med suberin, är det praktiskt taget ogenomtränglig för gaser och vatten. Materialet är i hög grad kompressibelt. Förutom som båtdäck, flaskkorkar används kork även till flöten, byggmaterial och skosulor. En teknisk tillämpning är som vibrationsdämpande underlag till vibrerande maskiner.

Kork

Genom att använda de naturliga fördelarna och egenskaperna hos kork, våra specialmaskiner för tillverkning och leda utvecklingen av ett högkvalitativt, syntetiskt hybridbindemedel, som har förbättrats genom åren för att anpassas

till gällande miljökrav. Detta skapar en extremt hållbar basprodukt.

Fler bilder

 

 

MARINEDECK 2000 Har bevisat sina fördelar i mer än 35 år!

Sedan mitten på -80 talet så har flera ägare av fartyg, fritidsbåtar och lyxyachter valt MARINEDECK som däcksmaterial. Ofta på rekommendationer av vänner, baserat på resultat av oberoende tester eller bara på vår erfarenhet och den beprövade kvaliteten och hållbarheten hos produkten.

Vi kan leverera färdiga Prefabsjok som ersätter det traditionella sättet att montera de ytor du vill klä. Vi kan tillverka dessa efter exakta mallar eller efter CAD ritning och CNC-fräsning (detta rekommenderas i serieproduktion). Detta gör att vi kan tillverka varje däck enl önskad design.

 

Lyxyachter

Den höga komfortnivån och låga underhållsgrad gör att att många båtarkitekter, Båtägare och kaptener fastnar för MARINEDECK®           

MARINEDECK® Standard storlekar Standardmått på plank 36mm, 50mm, 75mm, 125mm, 1880mm lång och 9mm tjock. Standardmått på sjok 410mm och 500mm bred 1880 lån samt 6mm eller 9mm tjock.                                             

 

Kryssningsfartyg, nöjesbåtar och färjor                                                                                                                                                                                                               

I början av 2000-talet gjorde Technichal University of Delft, institutionen för maritim                                                                          teknik ledd av prof. Phd Arie Albers, en oberoende undersökning av fartygsdäck.                                                                        Denna forskning visar fördelarna med MARINEDECK® jämfört med trä och andra syntetiska material. Sedan publiceringen av denna rapport har flera konstruktörer och, arkitekter och ägare blivit entusiastiska över denna produkt. De stora fördelarna med MARINEDECK® är bland annat den extrema hållbarheten, det egna utseendet och den extremt låga underhållsnivån.

Här kan du läsa resultatet av undersökningen: https://antesbatvarv.se/pdf/TU_Delft.pdf

                                                                                                                                                  

 

 

 Snabb och enkel rengöring

 Underhållet av MARINEDECK® består i att hålla däcket rent i normala fall                                                                                     med 2 typer av skursvamp den blå eller den vita. Genom att använda dessa                                                                             tillsammans med såpa kan varje däck enkelt och miljövänligt underhållas.                                                                                     Den blå svampen används för smutsiga ytor den vita för normal rengöring.                                                                                     Skulle däcket vara väldigt smutsigt så kan man använda den bruna svampen.